Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2014

Η υπουργική απόφαση διαψεύδει τα λεγόμενα του δημάρχου Αγ. Νικολάου Α. Ζερβού για το υβριδικό στο Αζιλακόδασος


Διαβάζοντας κάποιος αναλυτικά την υπουργική απόφαση για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του υβριδικού στο Αζιλακόδασος, μπορεί εύκολα να διαπιστώσει ότι πολλά από όσα ανέφερε ο δήμαρχος Αγίου Νικολάου Αντ. Ζερβός κατά την "ενημέρωση" που έκανε για το έργο στη χθεσινή συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημ. Κοινότητας Βραχασίου, δεν είναι αληθή και διαψεύδονται από την ίδια την υπουργική απόφαση.
Το video με την τοποθέτηση του δημάρχου μπορείτε να το δείτε πατώντας ΕΔΩ και την υπουργική απόφαση μπορείτε να τη δείτε πατώντας ΕΔΩ.

Ας δούμε αναλυτικά τρία βασικά σημεία όπου διαψεύδονται όσα ανέφερε ο δήμαρχος:

1) Αν το έργο γίνεται εντός των ορίων του δήμου Αγίου Νικολάου
Ο δήμαρχος ανέφερε ότι το έργο δεν γίνεται εντός των ορίων, αφού η επιλεγείσα θέση δεν είναι εντός των ορίων, αλλά μόνο μία από τις εναλλακτικές είναι εντός.
Όμως η υπουργική απόφαση αναφέρει:
Η περιοχή χωροθέτησης του αντλησιοταµιευτικού συστήµατος (Υδροηλεκτρικό –Αντλητικό)  βρίσκεται στη θέση «Κουτράλια – Άνω Λιµνιά», περίπου 3,3Km νοτιοανατολικά από τον οικισµό Μάλια και 2Km βορειοανατολικά του οικισµού Κράσι. Εµπίπτει στα διοικητικά όρια των ∆ήµων Χερσονήσου (∆.Ε. Μαλλίων) Ν. Ηρακλείου και Αγίου Νικολάου (∆.Ε. Βραχασίου)  Ν. Λασιθίου. 

Είναι φανερό ότι αφού το αναφέρει η ίδια η υπουργική απόφαση δεν υφίσταται θέμα για το αν το έργο είναι εντός ή όχι των διοικητικών ορίων του Δήμου Αγίου Νικολάου.

2) Για το αν θα γίνουν νέες διανοίξεις δρόμων στην περιοχή
Ο δήμαρχος ανέφερε ότι θα χρησιμοποιηθούν υφιστάμενοι αγροτικοί δρόμοι και γίνουν μόνο πολύ μικρής έκτασης διανοίξεις. Όμως η υπουργική απόφαση αναφέρει:
1.5. Έργα οδοποιίας, όπου τα αναφερόµενα (κοµβικά) σηµεία απεικονίζονται στο Σχέδιο
Α1, (Ιουνίου 2013) «Τροποποίηση Κύριας Χωροθέτησης Αντλησιοταµιευτικού Συστήµατος», κλίµακας 1:5.000 και 1:50.000. 
1.5.2. Πρόσβαση στον άνω ταµιευτήρα
• Από το σηµείο ΚΣ1 έως το ΚΣ4 χρήση του υφιστάµενου επαρχιακού δικτύου από Μάλια προς οροπέδιο Λασιθίου, µήκους 9,2 km περίπου. 
• Από το σηµείο ΚΣ4 έως τον άνω ταµιευτήρα νέα οδοποιία µήκους 4,2 km περίπου,  µέσου πλάτους 6m (πλέον της τάφρου απορροής οµβρίων). 13
• Από τον άνω ταµιευτήρα µέχρι τον υφιστάµενο χωµατόδροµο νέα οδοποιία πρόσβασης µήκους 1,6 km περίπου, µέσου πλάτους 6m (πλέον της τάφρου απορροής οµβρίων) και µέγιστη κλίση 12%. 

Βλέπουμε δηλαδή ότι, σε αντίθεση με όσα ανέφερε ο δήμαρχος,  προβλέπεται η διάνοιξη νέου οδικού δικτύου προς τον άνω ταμιευτήρα (που βρίσκεται στην περίμετρο του Αζιλακόδασους) μήκους 5.8 χιλιομέτρων!

3) Για το αν θα αντλούνται νερά από υπόγεια ύδατα (γεωτρήσεις)
Ο δήμαρχος Α. Ζερβός ανέφερε ότι το έργο θα πάρει νερό για την πλήρωση των ταμιευτήρων από το βιολογικό καθαρισμό των Μαλλίων και μόνο αν αυτό δεν επαρκεί θα πάρει από γεωτρήσεις.

Όμως η υπουργική απόφαση σε λέει κάτι τέτοιο. Αναφέρει τα παρακάτω:

Υδροληψίες για την αρχική πλήρωση της κάτω λιµνοδεξαµενής σε διάστηµα διετίας, και την αναπλήρωση απωλειών κατά τη λειτουργία του έργου: 
1.7.1. Εκροές της υφιστάµενης εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων (ΕΕΛ) των Μαλίων, της τάξης των 750 m3/d (750 κυβικών µέτρων ανά ηµέρα), κατά το εξάµηνο Νοεµβρίου - Απριλίου («χειµερινή» ή υγρή περίοδος), στο οποίο δεν χρησιµοποιούνται για άρδευση και απορρίπτονται σε γειτονικό ρέµα. 
1.7.2. Υφιστάµενες (µη χρησιµοποιούµενες) γεωτρήσεις της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλλίων (∆ΕΥΑΜ) GM8 και GM9, ευρισκόµενες εντός του γηπέδου του ΕΕΛ Μαλίων, µε άντληση 50m3/h (κυβικά µέτρα ανά ώρα) από εκάστη, για 18 ώρες ανά ηµέρα το εξάµηνο Νοεµβρίου – Απριλίου. 
1.7.3. ∆εξαµενή Γερανίου της ∆ΕΥΑΜ, τροφοδοτούµενη από τις γεωτρήσεις GM3 και GM5 µε άντληση 60 m3/h και για 35 m3/h αντίστοιχα, για 18 ώρες ανά ηµέρα το εξάµηνο Νοεµβρίου - Απριλίου. Επιπλέον η δεξαµενή δύναται σε περίπτωση ανάγκης να τροφοδοτηθεί από τη γεώτρηση GM4 µε άντληση 20 m3/h κατά ω ςάνω χρονικό διάστηµα, ενώ πρόκειται να ενισχυθεί από το νερό των γεωτρήσεωνGM1 και GM2 που προβλέπεται να συνδεθούν µ’ αυτήν.  

Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι
α)πουθενά δεν αναφέρεται ότι θα ληφθούν  νερά αρχικά από τον βιολογικό Μαλλίων και αν δεν φτάνουν τότε θα αντληθούν υπόγεια ύδατα
β) από το βιολογικό των Μαλλίων θα λαμβάνονται 135.000 κυβικά μέτρα νερού ετησίως
γ) από τις γεωτρήσεις θα λαμβάνονται 324.00 +243.00 = 567.000 κυβικά μέτρα νερού ετησίως

Δηλαδή σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην υπουργική απόφαση το 80% του νερού του έργου θα προέρχεται από υπόγεια ύδατα και μόνο το 20% από το βιολογικό καθαρισμό.

Επίσης η ενιαία υδρογεωλογική λεκάνη Σισίου Μαλλίων θα επιβαρυνθεί με επιπλέον άντληση μισού εκατομμυρίων κυβικών νερού ετησίως.

Είναι φανερό από τα παραπάνω πόσο έγκυρη και αντικειμενική ήταν η ενημέρωση που έκανε ο δήμαρχος Αγίου Νικολάου Α. Ζερβός προς το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Βραχασίου για το συγκεκριμένο έργο.

Χάσαμε την ευκαιρία...


Τη φωτογραφία με το σχόλιο δημοσίευσε αναγνώστης του ιστολογίου στη σελίδα μας στο facebook

Τρέξιμο- Ποδηλασία -Πεζοπορία στην Νότια Δίκτη (Αμιράς Βιάννου - Ομαλός Κάτω Σύμη)


Tην Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2014 (όπως έχει καθιερωθεί πια κάθε τελευταία Κυριακή του Νοέμβρη) πραγματοποιείται  για τρίτη συνεχόμενη χρονιά μετά την επιτυχημένη διεξαγωγή των 1ων   και 2ων διοργανώσεων το 2012 και 2013 αντίστοιχα, ο 3ος Ορεινός Ημιμαραθώνιος Νότιας Δίκτης , η ποδηλατοβόλτα βουνού , καθώς και η καθιερωμένη πεζοπορία και ο αγώνας για μαθητές 500 μ.

Τον αγώνα συνδιοργανώνουν η Ένωση «Οικοσύν» (Περιβαλλοντική- Πολιτιστική - Οικολογική Ένωση Άνω και Κάτω Σύμης και ο Όμιλος Υπεραποστάσεων Κρήτης και είναι αφιερωμένος στους πεσόντες αντάρτες της Εθνικής Αντίστασης. 

Τόσο οι αθλητές όσο και οι επισκέπτες – συνοδοί θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν ένα από τα πιο ιδιαίτερα μέρη της λεγόμενης ανεξερεύνητης Κρήτης, όπως το οροπέδιο Ομαλού Βιάννου. Η διαδρομή του αγώνα παραμένει η ίδια με την περυσινή συμπεριλαμβάνοντας  πανέμορφα κομμάτια  σε δασικούς δρόμους και μονοπάτια σπάνιας ομορφιάς μέσα στα δάση της περιοχής  έτσι ώστε να καθιστούν το αγώνα σε ένα από τους ωραιότερους στην κατηγορία του. 

Αναλυτικές πληροφορίες- Εγγραφές : www.oykritis.gr

1) Ημιμαραθώνιος αγώνας ορεινού τρεξίματος (trail)  21 χλμ 

Ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Λασιθίου Μανόλης Πεπόνης ορίστηκε από το ΓΣ της ΓΣΕΕ ως εκπρόσωπος της συνομοσπονδίας στο Δ.Σ. του ΟΜΕΔ


Ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Λασιθίου Μανόλης Πεπόνης ορίστηκε από το ΔΣ της ΓΣΕΕ ως εκπρόσωπος της συνομοσπονδίας στο Δ.Σ. του ΟΜΕΔ.

O Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας (Ο.ΜΕ.Δ.) είναι αυτόνομο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, ιδρύθηκε το 1990 με το ν.1876/1990 με έδρα την Αθήνα, και άρχισε να λειτουργεί το 1992.
Σκοπός του είναι η υποστήριξη των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων ανάμεσα στις οργανώσεις των εργαζομένων και των εργοδοτών ή μεμονωμένους εργοδότες με την παροχή υπηρεσιών μεσολάβησης και διαιτησίας.
Ιδιαίτερη έμφαση και προτεραιότητα δίνεται στη Μεσολάβηση, ενώ στη Διαιτησία επιφυλάσσεται εντελώς επικουρικός ρόλος.
Οι υπηρεσίες παρέχονται από ειδικό Σώμα Μεσολαβητών και ειδικό Σώμα Διαιτητών, δωρεάν και μόνο μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων.
Ο Ο.ΜΕ.Δ. διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων (ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ), τον Πρόεδρο, που εκλέγεται ομόφωνα από αυτούς και εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ως παρατηρητή χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Είναι πολύ σημαντικό ότι για μια τέτοια πανελλαδικής εμβέλειας θέση ορίστηκε από την κορυφαία συνδικαλιστική οργάνωση της χώρας εκπρόσωπος ένας Λασιθιώτης, ο Μανόλης Πεπόνης, ενώ παράλληλα ο ορισμός αποτελεί ένδειξη εκτίμηση των ικανοτήτων, της εντιμότητας και της προσφοράς του Μανόλη στο συνδικαλιστικό κίνημα.

Video: ο δήμαρχος Αγ. Νικολάου Αντ. Ζερβός "ενημερώνει" το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Βραχασίου για το υβριδικό στο Αζιλακόδασος

Ο δήμαρχος που χθες δήλωνε ανενημέρωτος για το υβριδικό, σήμερα ενημέρωσε για το έργο το συμβούλιο Δημ. Κοινότητας Βραχασίου και το έκρινε θετικά - το συμβούλιο αποφάσισε αρνητικά για το έργο και ζητά τη συμμετοχή του Δήμου στην προσφυγή - την επόμενη Τετάρτη θα συνεδριάσει το Δημ. Συμβούλιο Αγ. Νικολάου για το θέμα


Συνεδρίασε σήμερα Πέμπτη 30/10/14 το συμβούλιο Δημοτικής κοινότητας Βραχασίου και μεταξύ άλλων συζήτησε το θέμα του υβριδικού στο Αζιλακόδασος και έλαβε απόφαση να ζητήσει από το Δήμο Αγ. Νικολάου να συμμετάσχει στην προσφυγή στο ΣτΕ.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε και ο Δήμαρχος Αγ. Νικολάου Αντ. Ζερβός, ο οποίος ενώ εχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο δήλωνε ανενημέρωτος για το θέμα, σήμερα έκανε μια αναλυτική ενημέρωση (σύμφωνα με το δικό του σκεπτικό) προς το συμβούλιο δημοτικής κοινότητας Βραχασίου για το έργο, έχοντας μαζί του και χάρτες και κρίνοντας ότι το πρόβλημα με το έργο δεν είναι περιβαλλοντικό, αλλά πολιτικό (;).

Παρά την "ενημέρωση" από το δήμαρχο, το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Βραχασίου κατά πλειοψηφία (3-1) έκρινε ότι πρέπει να υπάρξει προσφυγή από το Δήμο Αγ. Νικολάου προς το ΣτΕ για την υπουργική απόφασης έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων του έργου. Το συμβούλιο ουσιαστικά ακολούθησε τις υπάρχουσες αποφάσεις από τις λαϊκές συνελεύσεις, από το προηγούμενο συμβούλιο τοπ. Κοινότητας Βραχασίου και από το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο Αγ. Νικολάου που είχαν εκφράσεις έντονες αντιρρήσεις για το έργο και  είχαν εκφράσει την αγωνία τους για τις επιπτώσεις του στο Αζιλακόδασος και στην περιοχή. Ανάλογες ήταν και οι τοποθετήσεις των περισσότερων κατοίκων της περιοχής που παρακολούθησαν τη συνεδρίαση και έλαβαν το λόγο.

Ο δήμαρχος Αγ. Νικολάου Αντ. Ζερβός ανέφερε ότι ελπίζει ότι θα μπορέσει να πραγματοποιηθεί νέα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγ. Νικολάου την επόμενη Τετάρτη όπου θα συζητηθεί το θέμα, ενώ αναφέρθηκε στις αντιδράσεις που υπήρξαν πριν από 25 χρόνια στο Μεραμπέλλο για τη δημιουργία εργοστασίου της ΔΕΗ στην πρώην Κοινότητα Αγίου Αντωνίου, της οποίες τις χαρακτήρισε ως "μέγα λάθος" (στο σημείο αυτό η αίθουσα που είχε πολύ κόσμο κυριολεκτικά πάγωσε και 3 κλακαδόροι χειροκρότησαν). Ακόμη χρησιμοποίησε επιχειρηματολογία για το έργο πανομοιότυπη με του εκπροσώπου της Γαλλικής Εταιρίας που σχεδιάζει το υβριδικό,  προσπαθώντας να παρουσιάσει ότι το έργο δεν αφορά το Δήμο Αγίου Νικολάου αφού δεν γίνεται στα όρια του, κάτι που βεβαίως δεν ισχύει, αφού και εντός των ορίων του δήμου είναι το έργο, αλλά και ούτως ή άλλως σύμφωνα με τη νομολογία του  ΣτΕ άμεσο έννομο συμφέρον για το έργο έχουν οι κάτοικοι και οι δήμοι που βρίσκονται σε ακτίνα 30 χιλιομέτρων από το σημείο υλοποίησης του.

Αναμένεται πλέον με ιδιαίτερο ενδιαφέρον η συνεδρίαση της επόμενης Τετάρτης, όπου θα κριθεί αν ο Δήμος Αγ. Νικολάου θα συμμετάσχει στην προσφυγή για το υβριδικό στο Αζιλακόδασος.

Στη συνέχεια θα δημοσιεύσουμε video με την αρχική τοπθέτηση του δημάρχου Αγ. Νικολάου Α. Ζερβού.

Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2014

Video: Παρέλαση σχολείων Νεαπόλεως 28η Οκτωβρίου 2014


Το video δημοσίευσε αναγνώστρια στην ομάδα μας στο facebook

Ο Σύγχρονος Δήμος για την Ανώτατη Σχολή Τουρισμού

Πρόσφατα ανακοινώθηκε από την Κυβέρνηση, ότι θα λειτουργήσουν δύο Ανώτατες Σχολές Τουρισμού, εκ των οποίων η μία στο Ρέθυμνο.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Άγιος Νικόλαος παγίως διεκδικεί συμμετοχή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, δεδομένου ότι υπάρχει άνιση και άδικη κατανομή στην Κρήτη σε βάρος του Νομού Λασιθίου. Με πολύ κόπο και προσπάθειες λειτούργησαν μερικά τμήματα του ΤΕΙ στο νομό. Οι μνημονιακές περικοπές έθεσαν σε αμφισβήτηση και τα ελάχιστα τμήματα που λειτουργούσαν. Στον Άγιο Νικόλαο καταργήθηκαν ή μεταφέρθηκαν δύο τμήματα και ιδρύθηκε ένα νέο. Παράλληλα έχουμε ζητήσει διαχρονικά τμήματα ΑΕΙ και προσανατολιστήκαμε προς τις επιχειρησιακές σπουδές με κύριο κορμό τον Τουρισμό. Το θέμα είχε αναδειχθεί και παλιότερα στην Κρήτη και είμαστε παρόντες στη διεκδίκηση. Για τη στήριξη της πρότασης μας είχαμε αναθέσει και πήραμε μελέτη σκοπιμότητας που συνέταξε ο καθηγητής κ. Καβουσανός. Η πρόταση μας έγινε γνωστή σ όλους τους θεσμικούς παράγοντες και τους φορείς και βρήκε θετική ανταπόκριση. Έλειψε η πολιτική βούληση και βεβαίως η μνημονιακή περίοδος έδωσε νέα δεδομένα.

Τώρα λοιπόν πληροφορούμαστε την πρόθεση της Κυβέρνησης να ιδρύσει δύο Ανώτατες Σχολές Τουρισμού. Ως έδρα τους αναφέρεται η Ρόδος και το Ρέθυμνο.

Αγνοείται κατ' αυτόν τον τρόπο το αίτημα μας και βεβαίως ουδείς ασχολείται. Τα ωραία λόγια περί ισόρροπης ανάπτυξης και κατανομής, που λέγονται κατά καιρούς, αγνοούνται και πολλοί σφυρίζουν αδιάφορα.

Τώρα θέλουμε την φωνή, την άποψη των κομμάτων, των βουλευτών, των περιφερειακών συμβούλων, των Δημάρχων, των φορέων, των πολιτών.

Να επιβεβαιώσουμε το αίτημα μας, να αναδείξουμε το δίκιο μας, να μας αισθανθούν ότι υπάρχουμε.
Δικαιούμαστε ΑΕΙ και ΤΕΙ, δικαιούμαστε σχολή Τουρισμού.

Σχέδιο υπάρχει, το περιβάλλον είναι κατάλληλο, αναγνωρίζεται η αδικία, αναγνωρίζεται από αρκετούς το δίκαιο του αιτήματος μας.

Ζητούμε το Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει σχετική απόφαση, ζητούμε από τους θεσμικούς παράγοντες να στηρίξουν το αίτημα μας, ζητούμε από τους φορείς να ενισχύσουν τη φωνή μας και να δώσουμε το «παρών» στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ στο νησί.

Άγιος Νικόλαος 29 Οκτωβρίου 2014
Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ

Αρνούμενοι τις κατοχικές αποζημιώσεις, αρνείστε και το κατοχικό ολοκαύτωμα

του Σπύρου Βροντινού

Οι αποζημιώσεις για το θηριώδες ναζιστικό-κατοχικό ολοκαύτωμα δεν είναι μονάχα ένα μέγιστης εθνικής σημασίας υπερκομματικό ζητούμενο στην χώρα μας, αλλά αποτελούν πάγιο υπερεθνικό-παγκόσμιο θέμα δικαίου και ηθικής τάξης.

Οι εκτελεσμένοι και τα καμένα χωριά δεν απαιτούν μερίδιο από μίζες, αλλά δικαίωση.  Η διεκδίκηση αποζημιώσεων δεν είναι λοιπόν καθόλου ‘ντροπή, διακονιά, ζητιανιά, λαϊκισμός ή άσκοπη δημαγωγία, όπως τις παρουσιάζουν κάποιοι, αλλά διεθνώς νομιμότατες, μη αμφισβητούμενες, απόλυτα δίκαιες απαιτήσεις εκπλήρωσης στοιχειωδών υποχρεώσεων και έμπρακτης μεταμέλειας της Γερμανίας, χώρας που ξαναστάθηκε στα πόδια της χάρη στην γενναιόδωρη, συστηματική, πολύχρονη βοήθεια από αυτούς που η ίδια αιματοκύλησε. 

Ωστόσο, κάθε μετάθεση στο μέλλον, καθυστέρηση, πρόσκομμα, άρνηση, αμέλεια, ή κατάφωρη απεμπόληση ευκαιριών δικαίωσης μας, ισοδυναμούν ευθέως και μονοσήμαντα με εν δυνάμει άρνηση της ναζιστικής γενοκτονίας-ολοκαυτώματος.  Γιατί;  Μα γιατί όχι μόνο τορπιλίζουν, υποβιβάζουν, εμποδίζουν και αναβάλουν την ανακούφιση θυμάτων-χώρας, αλλά περιορίζουν, μειώνουν, ευτελίζουν, εξασθενίζουν, απαξιώνουν το μέγεθος, σπουδαιότητα και ιστορική διάσταση του εγκλήματος.

7 Οκτωβρίου 2014 λοιπόν, τέθηκε προς ψήφισμα στην επιτροπή Αναφορών στο Ευρωκοινοβούλιο, από τους κκ. Νότη Μαριά των ΑΝΕΛ και Μιχελογιαννάκη του ΣΥΡΙΖΑ, πρόταση για έναρξη δημόσιας διευρωπαϊκής ακρόασης-συζήτησης για την πληρωμή των οφειλομένων γερμανικών αποζημιώσεων προς την Ελλάδα.

Δυστυχώς, άπαντες οι ευρωβουλευτές των μνημονιακών κομμάτων, ΝΔ-ΠΑΣΟΚ και το δεκανίκι τους ΠΟΤΑΜΙ, που ποτέ τους δεν έκαναν το παραμικρό για τις κατοχικές αποζημιώσεις, ‘απέφυγαν’ να ψηφίσουν, ουσιαστικά καταψήφισαν, την έξοχη για εμάς πρόταση, ενάντια στο κοινό αίσθημα της συντριπτικής πλειοψηφίας των Ελλήνων (δες εδω).

Δεν φτάνει λοιπόν που οι επιλογές των κομμάτων τους μας έφεραν τον σημερινό όλεθρο, οι μνημονιακοί κκ. Κεφαλογιάννης, Ανδρουλάκης και Γραμματικάκης στάθηκαν απέναντι στα κατοχικά θύματα της μαρτυρικής Κρήτης.  Ευτυχώς, την τιμή της πατρίδας στήριξαν καθολικά οι ευρωβουλευτές των λοιπών ελληνικών κομμάτων, υπερψηφίζοντας την πρόταση μαζί με πολλούς θετικά προσκείμενους ευρωπαίους…όμως, χάρη στο παραπάνω ‘σαμποτάζ’, η μοναδικά αξιόλογη αυτή πρόταση δεν πέρασε…

«Ωραία αρχή» κάνατε λοιπόν στην νέα σας θητεία προς το έθνος κκ. μνημονιακοί ευρωβουλευτές…να σας χαιρόμαστε λοιπόν σκεπτόμενοι «και μη χειρότερα»…

Θορυβημένη η Κομισιόν από τις παρατυπίες των αιολικών πάρκων στην Κρήτη


Σοβαρότατες παραλήψεις, στη χωροθέτηση των αιολικών πάρκων στη χώρα μας ,βλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία απέστειλε επιστολή στο ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ,τραβώντας μας το αυτί με όσα διαπίστωσε ότι γίνονται στην Κρήτη και την Εύβοια. 

Ειδικότερα η Κομισιόν εξέτασε καταγγελίες για συγκεκριμένα αδειοδοτημένα ή εν λειτουργία αιολικά πάρκα στην Εύβοια και την Κρήτη διαπιστώνοντας παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, αυθαιρεσίες και σοβαρές παραλείψεις εκ μέρους του ΥΠΕΚΑ, κατά την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων.
Ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αμφισβητεί την αδειοδότηση και λειτουργία των συγκεκριμένων αιολικών πάρκων και ζητά από το ελληνικό κράτος την κατάθεση νέων μελετών περιβαλλοντικών όρων, αλλά και τη συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία στα κριτήρια έγκρισης.

 Με άλλα λόγια, το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΠΧΣΑΑ) για τις ΑΠΕ είναι κυριολεκτικά στον αέρα.

 Στην περίπτωση της Κρήτης, η Επιτροπή εξέτασε καταγγελίες για τις επιπτώσεις του αιολικού δικτύου σε περιοχές Natura 2000 του νησιού όπου ενδημούν πέντε αρπακτικά πτηνά υπό καθεστώς προστασίας.
 Η Κομισιόν διαπίστωσε ότι από τα 51 εν λειτουργία και σχεδιαζόμενα αιολικά πάρκα στην Κρήτη οκτώ λειτουργούν, τρία διαθέτουν άδεια εγκατάστασης και 40 άδεια παραγωγής. Από αυτά, τα 41 βρίσκονται σε περιοχές Natura 2000 (505 από τις 579 ανεμογεννήτριες) αλλά λειτουργούν μόνο 58 ανεμογεννήτριες.
 Επίσης, γίνεται αναφορά σε σχετική επιστολή του Τμήματος Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης όπου αναφέρεται ότι «οι διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης ακολουθούνται μεμονωμένα για κάθε αιολικό σταθμό, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη ο αριθμός και η θέση των ήδη λειτουργούντων και χωρίς να εκτιμάται η συσσωρευτική δράση τους στο περιβάλλον».

 Μάλιστα, το Τμήμα Περιβάλλοντος θεωρεί ότι η υλοποίηση όλων αυτών των σχεδιαζόμενων αιολικών σταθμών «είναι βέβαιο ότι θα δημιουργήσει μια μη αναστρέψιμη κατάσταση υποβάθμισης, δεδομένου ότι παράλληλα απαιτείται μια σειρά συνοδών έργων».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει στις ελληνικές αρχές ότι η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), στην οποία υποβλήθηκε το ΕΠΧΣΑΑ για τις ΑΠΕ, «δεν αναφέρει τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά των περιοχών Natura 2000, για τα οποία οι επιπτώσεις ενδέχεται να είναι σημαντικές», ούτε καταγράφει τα υφιστάμενα περιβαλλοντικά προβλήματα, παραβιάζοντας έτσι άρθρο της ευρωπαϊκής οδηγίας 2001/42/ΕΚ, ενώ δεν αναλύονται οι πιθανές σωρευτικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Κατά την άποψη της Επιτροπής, η μελέτη θα έπρεπε να έχει περισσότερες πληροφορίες.

 «Το ΕΠΧΣΑΑ για τις ΑΠΕ διαμορφώνει μόνο ένα πολύ γενικό στρατηγικό πλαίσιο για την ανάπτυξη ΑΠΕ, χωρίς ωστόσο να περιέχει επιχειρησιακές και ειδικές στρατηγικές κατευθύνσεις που να λαμβάνουν υπόψη τις οικολογικές απαιτήσεις του δικτύου Natura 2000 σε εθνικό επίπεδο», επισημαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και δηλώνει ότι οι γενικές κατευθύνσεις και πληροφορίες της ΣΜΠΕ θα πρέπει να συμπληρωθούν σε περιφερειακό επίπεδο με την υποβολή των διαφόρων περιφερειακών πλαισίων χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης στη διαδικασία της μελέτης.

 «Οι ελληνικές αρχές [...], έχοντας συμφωνήσει ως προς το σχέδιο χωρίς να έχουν βεβαιωθεί ότι δεν θα παραβλάψει την ακεραιότητα των εν λόγω περιοχών παραβίασαν το άρθρο 6 και το άρθρο 7 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ», επισημαίνεται στην επιστολή. Στο άρθρο 6 αναφέρεται ότι «κάθε σχέδιο, μη άμεσα συνδεόμενο ή αναγκαίο για τη διαχείριση του τόπου, το οποίο όμως είναι δυνατόν να επηρεάζει σημαντικά τον εν λόγω τόπο, καθεαυτό ή από κοινού με άλλα σχέδια, εκτιμάται δεόντως ως προς τις επιπτώσεις του στον τόπο». Για τη συμμόρφωση με αυτό το άρθρο, η Επιτροπή καλεί τις ελληνικές αρχές να προβληματιστούν σχετικά με δύο επιστημονικές δημοσιεύσεις:

 Συμπερασματικά, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι περιπτώσεις της Εύβοιας και της Κρήτης, με την ανάπτυξη πλειάδας ανεξάρτητων έργων, των οποίων οι σωρευτικές επιπτώσεις στις περιοχές Natura 2000 δεν λαμβάνονται υπόψη, αναδεικνύουν το σημαντικό πρόβλημα απουσίας στρατηγικού σχεδιασμού για τα αιολικά πάρκα στην Ελλάδα.
 Για τη συμμόρφωση με το άρθρο 6 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ , η Επιτροπή καλεί τις ελληνικές αρχές να προβληματιστούν σχετικά με δύο επιστημονικές δημοσιεύσεις:

 Η πρώτη είναι της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας του Ιανουαρίου 2010 για τον προσδιορισμό και τη χαρτογράφηση των περιοχών της Ελλάδας που είναι οι πιο ευαίσθητες στην εγκατάσταση και λειτουργία αιολικών πάρκων από ορνιθολογική σκοπιά και από σκοπιά βιοποικιλότητας και η οποία καθορίζει ζώνες αποκλεισμού αιολικών.

 Η δεύτερη είναι μελέτη (Σεπτέμβριος 2013) που διεξήγαγε το WWF στην περιοχή της Θράκης, για να αξιολογήσει τις επιπτώσεις των αιολικών πάρκων στα αρπακτικά και βάσει αυτής εκπονήθηκαν κατευθυντήριες γραμμές ορθού χωροταξικού σχεδιασμού στη Θράκη, δηλαδή προτείνονταν ζώνες αποκλεισμού.

Audio: Ο Λαζόπουλος στην "Ελληνοφρένεια"Καλεσμένος στην ραδιοφωνική εκπομπή της «Ελληνοφρένειας», ο Λάκης Λαζόπουλος, χωρίς υπεκφυγές απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις που του τέθηκαν. Η συζήτηση ξεκίνησε με αναφορά στο δημοσίευμα του «Βήματος» σύμφωνα με το οποίο ο Λάκης Λαζόπουλος «υποστηρίζει τον κ. Τσίπρα ήδη από το 2012 και σε αυτό το σημείο συμπλέει με τον κ. Δ. Κοντομηνά, ιδιοκτήτη του Alpha με τον οποίο συνεργάζεται». Ο σατιρικός καλλιτέχνης έδωσε την δική του εκδοχή από πού πηγάζει αυτό το δημοσίευμα.

Ταυτόχρονα εκδήλωσε την υποστήριξη του στον Σύριζα, εξαπολύοντας δριμύτατη επίθεση σε Σταύρο Θεοδωράκη και στο ΚΚΕ στο οποίο αναφέρθηκε με εντελώς απαξιωτικό τρόπο. Πιθανολογούμε ότι θα υπάρξει απάντηση από τον «Ριζοσπάστη» στους πολύ βαρύς χαρακτηρισμούς που απέδωσε ο Λαζόπουλος στο ΚΚΕ.

Το απόσπασμα προέρχεται από το youtube από το κανάλι του ιστολογίου ΒΑΘΥ ΚΟΚΚΙΝΟ

Όλοι μαζί στηρίζουμε την καταπολέμηση της άγνοιας


Τη φωτογραφία ανέβασε αναγνώστης στην ομάδα μας στο facebook

Στο Τριήμερο Λόγου και τέχνης στον Άγιο Νικόλαο προσκλήθηκε και θα παραβρεθεί o εκλεκτός σκηνοθέτης του Πρωθυπουργού Γ. Σμαραγδής (video)