Τετάρτη, 13 Αυγούστου 2014

Ανακοίνωση του Δήμου Αγ. Νικολάου για την εξέλιξη των εργασιών στις Κοπράνες


Επιτόπου επίσκεψη στα έργα που εξελίσσονται στις Κοπράνες πραγματοποίησε κλιμάκιο του Δήμου, με επικεφαλής το Δήμαρχο Αγίου Νικολάου κ. Δημήτρη Κουνενάκη, αποτελούμενο από το Διευθυντή Μελετών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου κ. Γιώργο Μπαρμπούνη, τον επιβλέποντα μηχανικό κ. Γιώργο Σαββιδάκη, τον Αντιδήμαρχο κ. Νικό Αφορδακό, τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΑΝ κ. Μιχάλη Κερούλη και τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου κ. Στερέο Ατσαλάκη.

Το έργο αφορά στις απαιτούμενες εργασίες για την ολοκλήρωση των χωματουργικών εργασιών, τη διαμόρφωση και την αισθητική αναβάθμιση των οδών που προβλέπονται από το σχέδιο πόλης Αγίου Νικολάου στην περιοχή «Κοπράνες» και στη «Δεξαμενή». Περιλαμβάνει τη διαμόρφωση οδών μήκους περίπου 4 χιλιόμετρα και κοινόχρηστων χώρων, με κύριες εργασίες εκσκαφές, αποξηλώσεις, καθαιρέσεις, οδοστρωσία, σκυροδέματα, ξυλοτύπους οπλισμούς, ασφαλτικά, ύδρευση, αποχέτευση, επιχρίσματα, χρωματισμούς,  φωτισμό και εργασίες πρασίνου. Στην παρέμβαση έχουν συμπεριληφθεί και οι βασικοί δρόμοι πρόσβασης προς το λόφο του Αγίου Χαραλάμπους και συγκεκριμένα  οι δρόμοι Ζερβονικόλα, Λάμπη Αλεξάκη και η οδός Σελήνης.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται  στα 2.952.000€ και χρηματοδοτείται  από το  Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013.  

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Δημήτρης Κουνενάκης μεταξύ άλλων ανέφερε: «Πρόκειται για μια μεγάλη ανάπλαση στο  νέο σχέδιο πόλης. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε όταν αναλάβαμε την διοίκηση του Δήμου ήταν η κατάσταση στο νέο σχέδιο πόλης. Περίπου 19 χιλιόμετρα αδιάνοικτοι, αδιαμόρφωτοι δρόμοι, ενώ οι κάτοικοι είχαν ήδη πάρει άδειες οικοδόμησης. Με τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει, το πρόβλημα έχει μειωθεί αισθητά και έχουν μείνει πέντε χιλιόμετρα, διαχειρίσιμο μέγεθος που μπορεί να αντιμετωπιστεί.  Έχουμε κάνει κάποιες παρεμβάσεις, σε ορισμένους δρόμους όπως στην περιοχή του Αγίου Αντωνίου,  στην περιοχή απέναντι από το Νοσοκομείο και καλύψαμε κάποιες ανάγκες. 

Κάναμε τρεις μεγάλες παρεμβάσεις οι οποίες μείωσαν πάρα πολύ το πρόβλημα. 
α) Ο  Περιφερειακός δρόμος, περίπου πέντε χιλιόμετρα, ο οποίος αγκάλιασε όλο το Δήμο και έδωσε διέξοδο, σε όλες τις νέες γειτονιές,
β) η μεγάλη ανάπλαση στην περιοχή του Σταυρού  που υπέφερε και από τα προβλήματα των νερών,  ένα έργο που εξελίσσεται τώρα, της τάξεως  των 5.000.000€ και 
γ) τα έργα που γίνονται σήμερα στις Κοπράνες και τη Δεξαμενή. 


Η ολοκλήρωση των έργων αυτών που θα γίνει μέσα στα επόμενα δύο χρόνια θα βελτιώσει πάρα πολύ τις συνθήκες διαβίωσης στην περιοχή του νέου σχεδίου πόλης και την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Η μελέτη,  ο προγραμματισμός,  η έγκριση και η ένταξη τελικά στο ΕΣΠΑ ήταν μια επίπονη και χρονοβόρα διαδικασία αν αναλογιστούμε ότι το έργο ξεκίνησε να μελετάται πριν από 3,5 χρόνια».   

Σύμφωνα με την σύμβαση το έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί το  Μάρτιο του 2015, αυτό που επισημάνθηκε όμως στον εργοδηγό είναι ότι ο ρυθμός των εργασιών είναι σχετικά αργός και θα πρέπει να ενισχυθεί το συνεργείο, επιταχύνοντας το έργο. 

Άγιος Νικόλαος, 13-08-2014
Γραφείο Τύπου Δήμου Αγίου Νικολάου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου