Τετάρτη, 13 Αυγούστου 2014

Ριζοσπαστική Συνεργασία Κρήτης: Συμπεράσματα από την συζήτηση για τον Β.Ο.Α.Κ.


 Η συζήτηση που έγινε με πρωτοβουλία της Ριζοσπαστικής Συνεργασίας Κρήτης στον Άγιο Νικόλαο για την προοπτική του ΒΟΑΚ στο Λασίθι, ανέδειξε τόσο τα προβλήματα που υπάρχουν στην κατασκευή του όσο και την ανάγκη για την ολοκλήρωσή του.

Με αφορμή το μεγάλο πρόβλημα της διέλευσης του δρόμου μέσα από το οικιστικό πλέγμα του Καλού Χωριού και τις καταστροφικές συνέπειες που θα έχει για το περιβάλλον, την οικονομική ζωή αλλά και την υγεία των κατοίκων, αναδείχτηκαν τα σοβαρά προβλήματα σχεδιασμού, χρηματοδότησης, ασφάλειας και καθυστερήσεων αυτού του τόσο σημαντικού έργου.

Μέσα από το διάλογο και τις διαφορετικές προσεγγίσεις τα συμπεράσματά μας μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:


Η μελέτη και ο σχεδιασμός για το επίμαχο τμήμα Καλού Χωριού – Γέφυρας Φρουζή είναι προβληματικός και λόγω παλαιότητας αλλά και λόγω παρεμβάσεων και αλλαγών που μεσολάβησαν για τη μείωση του κόστους όπως χαρακτηριστικά περιέγραψε ο πρώτος μελετητής του έργου κ. Σολιδάκης. Με εκβιαστικές πρακτικές, με την απειλή ότι δεν θα γίνει το έργο, επιβάλλονται λύσεις βλαπτικές για τις τοπικές κοινωνίες. Τα προβλήματα του σχεδιασμού αναδεικνύονται και από την πληθώρα τροποποιήσεων, βελτιώσεων και μεταθέσεων που πρότειναν σχεδόν όλοι οι εισηγητές.

Η συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας Καλού Χωριού  η οποία εκφράστηκε κυρίως μέσα από την Επιτροπή Αγώνα   στη διαβούλευση, ανέδειξε τα προβλήματα της τωρινής χάραξης και τις καταστροφικές συνέπειες που θα έχει για την τοπική οικονομία και το περιβάλλον και έδωσε εναλλακτικές προτάσεις που σίγουρα θα πρέπει να μελετηθούν. Πρέπει να εξετάσουμε και άλλες λύσεις,  που θα επιτρέπουν τη γρήγορη και ασφαλή σύνδεση ανάμεσα στα τρία κέντρα του νομού.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε σε θέματα  οδικής ασφάλειας και διατυπώθηκαν σοβαρές ενστάσεις για το αν η νέα χάραξη με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τη διατομή που έχει (μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση), λύνει το πρόβλημα.

Η παρουσία των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ από όλους τους νομούς της Κρήτης και  η παραδοχή   από όλους ότι το Λασίθι είναι ο πιο αδικημένος νομός, υποδηλώνει τη δέσμευση ότι μία κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θα αντιμετωπίσει την Κρήτη με ένα ενιαίο αναπτυξιακό σχεδιασμό και θα προσπαθήσει να αποκαταστήσει την ισόρροπη ανάπτυξη.

Αρνητική, αντίθετα ήταν η μη συμμετοχή στο διάλογο, υπηρεσιακών παραγόντων του ΒΟΑΚ.  Η παρουσία τους θα ήταν χρήσιμη και θα επέτρεπε την εξέταση εναλλακτικών επιλογών και αντιμετώπιση προβλημάτων. Η συμμετοχή με υπομνήματα που δεν απαντούν στα προβλήματα που τίθενται αλλά επαναλαμβάνουν ήδη ληφθείσες αποφάσεις και σχεδιασμούς απλά οδηγεί σε παράταση των αντιπαραθέσεων και σε ανώφελες καθυστερήσεις.

Το μεγάλο πρόβλημα της χρηματοδότησης του ΒΟΑΚ απαιτεί αναδιανομή ουσιαστικά δημόσιων εθνικών πόρων προς όφελος των λιγότερο ευνοημένων περιοχών. Έγινε φανερό ότι μπορούμε ελάχιστα να περιμένουμε από Ευρωπαϊκά κονδύλια (μετά από τρία προγράμματα στήριξης δεν καταφέραμε και πολλά στον Βόρειο Οδικό Άξονα),  αλλά και από ΣΔΙΤ και παραχωρήσεις αφού η τραπεζική χρηματοδότηση είναι πρακτικά αδύνατη. Αυτό βέβαια είναι ζήτημα πολιτικής βούλησης και αφορά μια άλλη διακυβέρνηση… Για τη Ριζοσπαστική Συνεργασία Κρήτης είναι απαράδεκτη κάθε προσπάθεια επιβολής διοδίων για την κατασκευή του ΒΟΑΚ, όπως συστηματικά ψιθυρίζεται τον τελευταίο καιρό από κυβερνητικά χείλη με διάφορες αφορμές.

Αναδείχτηκε η ανάγκη συνεννόησης και συνεργασίας με τους φορείς και μια ενιαία κατά το δυνατόν ολοκληρωμένη αναπτυξιακή πρόταση τόσο σε επίπεδο νομού όσο και σε επίπεδο περιφέρειας.

Ο ενιαίος σχεδιασμός του ΒΟΑΚ είναι απαραίτητη προϋπόθεση τόσο για την υλοποίηση του όσο και για τη λειτουργία του ως αναπτυξιακή υποδομή, που θα συνυπολογίζει στο κατασκευαστικό κόστος τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές συνέπειες. Ιδιαίτερα στο Λασίθι, λόγω της πολυκεντρικότητας του νομού, η ανάγκη γρήγορης και ασφαλούς σύνδεσης μεταξύ των πόλεων είναι καθοριστικός παράγοντας για την ανάπτυξη. Μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια πρέπει να αντιμετωπιστούν και τα προβλήματα της χάραξης μέσα από το Καλό Χωριό και όποια άλλα αντιμετωπίσουμε στο μέλλον.

Για τη Ριζοσπαστική Συνεργασία Κρήτης η  ενημέρωση και η συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών στον αναπτυξιακό σχεδιασμό είναι καθοριστικός παράγοντας για μια ανάπτυξη που θα εξυπηρετεί τα συμφέροντα της κοινωνίας. Θα συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια και με άλλα σημαντικά θέματα, όπως το νερό ή η ενέργεια,  γιατί πιστεύουμε πως η Δημοκρατική διαδικασία συμμετοχής και απόφασης είναι η καλύτερη ασπίδα προστασίας από σχεδιασμούς που πλήττουν το περιβάλλον και προωθούν τα συμφέροντα των λίγων και δίνει λύσεις θετικές για την μεγάλη πλειοψηφία.

Ριζοσπαστική Συνεργασία Κρήτης
Π. Ε. Λασιθίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου