Τρίτη, 26 Αυγούστου 2014

Ανακοίνωση του ΟΚΥΔΑΝ για τη φετινή λειτουργία των παιδικών σταθμών του Δήμου Αγ. Νικολάου


ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
(Ο.Κ..Υ.Δ.Α.Ν.)


Ο Οργανισμός Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμου Αγίου Νικολάου (Ο.Κ.Υ.Δ.Α.Ν.) ενημερώνει σχετικά με την έναρξη λειτουργίας των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Αγίου Νικολάου,  για το σχολικό έτος 2014-2015,  τα παρακάτω:

Τα τελικά  αποτελέσματα των επιλεχθέντων μητέρων μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ θα ανακοινωθούν το βράδυ της Κυριακής 31/8/2014 στην επίσημη ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (www. eetaa.gr).

Για την εύρυθμη έναρξη λειτουργίας των Σταθμών ο Οργανισμός θα αναρτήσει τα τελικά αποτελέσματα της Ε.Ε.Τ.Α.Α καθώς και τους προσωρινούς πίνακες μορίων των παιδιών που δεν έχουν συμμετάσχει ή δεν έχουν επιλεχθεί μέσω του παραπάνω προγράμματος , στα κεντρικά γραφεία του καθώς και στους κατά τόπους παιδικούς και βρεφονηπιακούς Σταθμούς τη Δευτέρα 1/9/2014. 

Στη συνέχεια, οι γονείς που δεν έχουν επιλεχθεί μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ και πιθανά έχουν αντιρρήσεις ως προς την μοριοδότηση τους στον Ο.Κ.ΥΔ.Α.Ν. έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν σχετική ένσταση στα γραφεία του Ν.Π. τις ημέρες Δευτέρα 1/9/2014 και Τρίτη 2/9/2014 και τις ώρες 8:00-14:00. 

Την Τετάρτη 3/9/2014 η επιτροπή μοριοδότησης θα προχωρήσει στην αξιολόγηση των ενστάσεων και στην ανάρτηση των οριστικών πινάκων με τα μόρια και τα ονοματεπώνυμα των επιλεχθέντων παιδιών ανά Δομή τόσο στα κεντρικά γραφεία όσο και στους κατά τόπους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς . 

Η Πέμπτη 4/9/2014 αποτελεί την επίσημη ημέρα έναρξης λειτουργίας των Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών Δήμου Αγίου Νικολάου, για όλα τα επιλεχθέντα παιδιά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου