Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2014

Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο συγκαλεί η μειοψηφία τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου, ώρα 18.00

ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου και η καλή του λειτουργία  αποτελεί σημείο αναφοράς στο τομέα της υγείας για όλο το νομό Λασιθίου.
Η σχεδιαζόμενη υποβάθμιση του και η σταδιακή αποψίλωσή του  είναι ένα μείζον και επείγον ζήτημα, για το οποίο οφείλουμε ως σύνολο να έχουμε αποκρυσταλλωμένες θέσεις και να τις στηρίζουμε όπου και όποτε αυτό απαιτηθεί. 
Μετά τις προτάσεις των θεσμικών παραγόντων περί αλλαγής κατηγορίας και άλλων συναφών σχεδίων για το ΓΝΑΓΝ, αναμενόμενη ήταν η άμεση σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου. Επειδή αυτό, παραδόξως πως, δε συνέβη, οι δημοτικοί σύμβουλοι του «Σύγχρονου Δήμου» εφαρμόζοντας τις διατάξεις του νόμου 3852/2010, άρθρο 67, παρ.2, αιτήθηκαν τη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου με ένα και μόνο θέμα « Ενημέρωση από το Δήμαρχο που παρίστατο στη σύσκεψη της Αθήνας, κατάθεση προτάσεων και διαμόρφωση θέσεων για το ΓΝΑΝ» 
(«Νόμος 3852/2010,Άρθρο 67
Σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου «2. Ο πρόεδρος καλεί επίσης το συμβούλιο σε συνεδρίαση με γραπτή πρόσκληση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όποτε το ζητήσει ο δήμαρχος ή η οικονομική ή η επιτροπή ποιότητας ζωής ή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του συμβουλίου ή το σύνολο των συμβούλων της μειοψηφίας. Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις απαιτείται γραπτή αίτηση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα που θα συζητηθούν. ..
Αν το συμβούλιο δεν προσκληθεί το αργότερο μέχρι την έκτη ημέρα από την υποβολή της αίτησης, συνέρχεται ύστερα από πρόσκληση εκείνων που υπέβαλαν την αίτηση και αποφασίζει για τα θέματα, για τα οποία είχε ζητηθεί η σύγκλησή του.
3. Αν ο πρόεδρος παραλείψει αδικαιολόγητα δύο συνεχείς φορές να καλέσει το συμβούλιο, μπορεί να τεθεί σε αργία και σε περίπτωση υποτροπής μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος από το αξίωμα του προέδρου με απόφαση του Ελεγκτή Νομιμότητας, σύμφωνα με την πειθαρχική διαδικασία του άρθρου 234 του παρόντος.»)

Ο Πρόεδρος του ΔΣ ,μετά την παρέλευση της έκτης ημέρας  και κατά παράβαση του ίδιου νόμου, δεν προέβη σε πρόσκληση του ΔΣ.  Η ημερομηνία συνεδρίασης δε του ΔΣ ήταν στη διακριτική του ευχέρεια, μετά και από συνεννόηση με το Δήμαρχο  ή και την αντιπολίτευση.  Έτσι,  η μειοψηφία που κατέθεσε την αίτηση, πιστή στις δημοκρατικές αρχές, εφάρμοσε το νόμο και προχώρησε στην πρόσκληση για σύγκληση του ΔΣ τη Δευτέρα 29/9/2014. Μια ημέρα που δίνει και στον Δήμαρχο τον απαιτούμενο χρόνο για ενημέρωση…
Προκαλεί το δημόσιο και δημοκρατικό αίσθημα, η τακτική της πλειοψηφίας να αγνοεί όλες αυτές τις ημέρες την αίτηση των δημοτικών συμβούλων και να μην ακολουθεί τις προσταγές του νόμου, ούτε να επιδιώκει συνεννόηση και επικοινωνία για ένα θέμα τόσο σημαντικό, για το οποίο, αν μη τι άλλο, είναι απαραίτητη η ενότητα, η ανταλλαγή και σύγκλιση των απόψεων. Στο μεταξύ διάστημα γίνονται επαφές και διαβουλεύσεις, όπως πληροφορούμαστε, ενώ οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, πλειοψηφίας και μειοψηφίας ούτε γνωρίζουν, ούτε έχουν εκφραστεί.
Πιστεύοντας ακράδαντα στο λόγο του Αριστοτέλη «στην οργανωμένη πολιτεία κυβερνούν οι νόμοι», δηλώνουμε ότι θα υπερασπιστούμε αυτό το δικαίωμα απέναντι στην επιλεκτική χρήση εξωθεσμικών διαδικασιών, ενώ παράλληλα θα επιδιώκουμε τη συνεννόηση, ώστε σε τόσο σοβαρά θέματα να εξασφαλίζεται ο κοινός βηματισμός. Και είμαστε διατεθειμένοι να προχωρήσουμε προς αυτήν την κατεύθυνση.

Το Γραφείο Τύπου
Του Σύγχρονου Δήμου 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου