Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2014

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αγίου Νικολάου στηρίζει την τροπολογία που κατέθεσαν βουλευτές του ΚΚΕ για τα πρόστιμα και τις προσαυξήσεις στις ασφαλιστικές εισφορές, τις κατασχέσεις και τα ειδοποιητήρια, τη σφράγιση βιβλιαρίων ασθενείας κλπΕμπορικός Σύλλογος Αγίου Νικολάου

Κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 29/9 ψηφίστηκε ομόφωνα, η στήριξη του εμπορικού συλλόγου της πόλης μας, στη τροπολογία που κατέθεσαν οι βουλευτές του ΚΚΕ, σε σχέση με τα πρόστιμα και τις προσαυξήσεις στις ασφαλιστικές εισφορές, τις κατασχέσεις και τα ειδοποιητήρια, τη σφράγιση βιβλιαρίων ασθενείας για τους συναδέλφους που δεν δύνανται να καταβάλουν ασφαλιστικές εισφορές, καθώς και τη ρύθμιση των χρεών των συναδέλφων. Μαζί με εμπορικούς συλλόγους από όλη τη χώρα στηρίζουμε αυτή τη τροπολογία, υπενθυμίζοντας στους κρατούντες ότι ο ΟΑΕΕ φτιάχτηκε με τη δικιά μας χρηματοδότηση, για να διασφαλίσει το δικαίωμά μας στην υγειονομική κάλυψη και αξιοπρεπή σύνταξη. Δεν φτιάχτηκε ούτε για να αποτελεί  δεξαμενή κάλυψης ελλειμμάτων του Δημοσίου, ούτε για να μας οδηγήσει στην ανέχεια, στα χρέη και στις κατασχέσεις
Άρθρο 1ο
Δεν επιβάλλονται πρόστιμα και κανενός είδους προσαυξήσεις στις ασφαλιστικές εισφορές  των ασφαλισμένων στον ΟΑΕΕ, στο ΕΤΑΑ και στον ΟΓΑ  που δεν έχουν πληρωθεί λόγω οικονομικής αδυναμίας. 
Τυχόν πρόστιμα και προσαυξήσεις που έχουν επιβληθεί διαγράφονται.
Από την ρύθμιση αυτή εξαιρούνται οι εργοδοτικές εισφορές.
Άρθρο 2ο
Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο μεταβίβαση των απαιτήσεων από απλήρωτες ασφαλιστικές εισφορές  των ασφαλισμένων στον ΟΑΕΕ, στο ΕΤΑΑ, και στον ΟΓΑ στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών και σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
Απαγορεύεται η κατάσχεση και κάθε μέτρο αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος των  ασφαλισμένων στον ΟΑΕΕ, στο ΕΤΑΑ,  και στον ΟΓΑ για  την είσπραξη των οφειλόμενων  ασφαλιστικών τις  εισφορών.
Από την ρύθμιση αυτή εξαιρούνται οι εργοδοτικές εισφορές.
Άρθρο 3ο
Το βιβλιάρια ασθενείας των ασφαλισμένων στον ΟΑΕΕ, στο ΕΤΑΑ και στον ΟΓΑ που αδυνατούν να πληρώσουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές, θεωρούνται χωρίς καμία προϋπόθεση και συνεχίζεται η ασφαλιστική κάλυψη όλων των  άμεσα  ασφαλισμένων και των προστατευόμενων προσώπων. 
Άρθρο 4ο 
Οι οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισμένων στον ΟΑΕΕ, στο ΕΤΑΑ και στον ΟΓΑ, όπως διαμορφώνονται ύστερα από την εφαρμογή του άρθρου 1 της παρούσας, υποβάλλονται υποχρεωτικά σε μακροχρόνια ρύθμιση σε μηνιαίες δόσεις, με τρόπο ώστε το ετήσιο άθροισμα των μηνιαίων δόσεων να μην ξεπερνά συνολικά το 10% του διαθέσιμου εισοδήματος των ασφαλισμένων.

Η τροπολογία του ΚΚΕ:
Κοινοβουλευτική Ομάδα
Λεωφ. Ηρακλείου 145, 14231 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ,
τηλ.: 2102592213, 2102592105, 2102592258, fax:2102592155
e-mail: kke@parliament.gr
Γραφεία Βουλής: 2103708168, 2103708169, fax: 2103707410

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

  Σε κατάσταση απόγνωσης βρίσκονται σήμερα χιλιάδες αυτοαπασχολούμενοι  ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ, στο ΕΤΑΑ καθώς και οι φτωχομεσαίοι αγρότες που είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, καθώς  βρίσκονται σε αδυναμία να πληρώσουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές και γι’ αυτό εκβιάζονται και απειλούνται με κατασχέσεις, με ατομικές ειδοποιήσεις που στέλνονται κατά χιλιάδες μέσω ΚΕΑΟ, επιβαρύνονται με πρόστιμα και προσαυξήσεις, αδυνατούν να θεωρήσουν τα βιβλιάρια υγείας, μένοντας ακάλυπτοι από υγειονομική περίθαλψη, στερούμενοι  ακόμη και αυτών των ελάχιστων παροχών που έχουν απομείνει.
Η κατάσταση αυτή δεν διαμορφώθηκε τυχαία. Είναι το αποτέλεσμα της  πολιτικής που μεταφέρει τα βάρη της κρίσης στα λαϊκά στρώματα για να σωθεί η κερδοφορία του κεφαλαίου, με την λεηλασία των λαϊκών εισοδημάτων, την δυσβάστακτη  φοροεπιδρομή  και τα χαράτσια, την στιγμή που η ανεργία και υποαπασχόληση παίρνει όλο μεγαλύτερες διαστάσεις. Είναι ακόμη το  αποτέλεσμα της πολιτικής της λεγόμενης απελευθέρωσης της αγοράς που οδηγεί στην εξουθένωση πλατιά στρώματα των αυτοαπασχολούμενων, όπως είναι επίσης και το αποτέλεσμα της αντιαγροτικής πολιτικής που οδηγεί στο ξεκλήρισμα την φτωχής και μεσαίας αγροτιάς. Για την σημερινή  κατάσταση των ασφαλιστικών ταμείων δεν ευθύνονται οι εργαζόμενοι, οι ασφαλισμένοι. Τα αποθεματικά τους λεηλατήθηκαν τις προηγούμενες δεκαετίες για να στηριχθεί η καπιταλιστική ανάπτυξη, ενώ η θεσμοθετημένη συμμετοχή του κράτους δεν δίνονταν.

Οι αρνητικές για τους εργαζόμενους αλλαγές στο ασφαλιστικό σύστημα που μεθοδικά προωθείται όλα αυτά τα χρόνια με τους  γνωστούς νόμους (Σιούφα-Ρέππα-Πετραλιά–Λοβέρδου) διαχρονικά από όλες τις κυβερνήσεις, είναι απόρροια της στρατηγικής που ακολουθείται σε όλες τις χώρες της ΕΕ για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας του ευρωπαϊκού κεφαλαίου, με απαλλαγή του κράτους από τις υποχρεώσεις του για στήριξη των ασφαλιστικών ταμείων, την μείωση της φορολογίας και του λεγόμενου μη μισθολογικού κόστους των μεγάλων επιχειρήσεων. Απόρροια αυτής της στρατηγικής είναι οι δυσβάστακτες  αυξήσεις των ασφαλιστικών εισφορών, η παράταση του εργάσιμου βίου, η μείωση των συντάξεων και των παροχών υγείας-πρόνοιας. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι μόνον στον ΟΓΑ τα τελευταία χρόνια η ασφαλιστική εισφορά αυξήθηκε τρείς φορές, όταν το αγροτικό εισόδημα έχει δραστικά μειωθεί και αδυνατεί να πληρώσει τις εισφορές πάνω  από το 40% των ασφαλισμένων. Γι’ αυτό σταθερή και αμετακίνητη θέση  του ΚΚΕ είναι η κατάργηση όλων αυτών  των νόμων που προώθησαν αυτές τις ρυθμίσεις.
Δεν πρέπει να υπάρχουν αυταπάτες. Αυτά που αφαιρέθηκαν από τον λαό  τα προηγούμενα χρόνια δεν πρόκειται να ξαναδοθούν πίσω. Η φάση της καπιταλιστικής ανάπτυξης θα συνοδευθεί με την συνέχιση της επίθεσης στα λαϊκά δικαιώματα, όπως δείχνει και η εμπειρία των άλλων χωρών. 
Τα προβλήματα αυτά θα βρουν την λύση στα πλαίσια μιας άλλης οργάνωσης της κοινωνίας που δεν θα κινείται με κριτήριο το κέρδος, οι εργαζόμενοι θα γίνουν ιδιοκτήτες του πλούτου που παράγουν, για να αναπτυχθούν στα πλαίσια του κεντρικού σχεδιασμού οι παραγωγικές δυνατότητες της χώρας  μας,  με κριτήριο την ικανοποίηση των διευρυμένων λαϊκών αναγκών.
Στην κατεύθυνση αυτή και για να υπάρχει άμεση ανακούφιση των αυτοαπασχολούμενων στον ΟΑΕΕ,  το ΕΤΑΑ και τον ΟΓΑ,  η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ προτείνει την παρακάτω τροπολογία. 


ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων»

Άρθρο 1ο
Δεν επιβάλλονται πρόστιμα και κανενός είδους προσαυξήσεις στις ασφαλιστικές εισφορές  των ασφαλισμένων στον ΟΑΕΕ, στο ΕΤΑΑ και στον ΟΓΑ  που δεν έχουν πληρωθεί λόγω οικονομικής αδυναμίας. 
Τυχόν πρόστιμα και προσαυξήσεις που έχουν επιβληθεί διαγράφονται.
Από την ρύθμιση αυτή εξαιρούνται οι εργοδοτικές εισφορές.

Άρθρο 2ο
Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο μεταβίβαση των απαιτήσεων από απλήρωτες ασφαλιστικές εισφορές  των ασφαλισμένων στον ΟΑΕΕ, στο ΕΤΑΑ, και στον ΟΓΑ στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών και σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
Απαγορεύεται η κατάσχεση και κάθε μέτρο αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος των  ασφαλισμένων στον ΟΑΕΕ, στο ΕΤΑΑ,  και στον ΟΓΑ για  την είσπραξη των οφειλόμενων  ασφαλιστικών τις  εισφορών.
Από την ρύθμιση αυτή εξαιρούνται οι εργοδοτικές εισφορές.

Άρθρο 3ο
Το βιβλιάρια ασθενείας των ασφαλισμένων στον ΟΑΕΕ, στο ΕΤΑΑ και στον ΟΓΑ που αδυνατούν να πληρώσουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές, θεωρούνται χωρίς καμία προϋπόθεση και συνεχίζεται η ασφαλιστική κάλυψη όλων των  άμεσα  ασφαλισμένων και των προστατευόμενων προσώπων. 

Άρθρο 4ο 
Οι οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισμένων στον ΟΑΕΕ, στο ΕΤΑΑ και στον ΟΓΑ, όπως διαμορφώνονται ύστερα από την εφαρμογή του άρθρου 1 της παρούσας, υποβάλλονται υποχρεωτικά σε μακροχρόνια ρύθμιση σε μηνιαίες δόσεις, με τρόπο ώστε το ετήσιο άθροισμα των μηνιαίων δόσεων να μην ξεπερνά συνολικά το 10% του διαθέσιμου εισοδήματος των ασφαλισμένων.


Αθήνα  26.09.2014
Οι Προτείνοντες Βουλευτές

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ
ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ
ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ
ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ
ΝΙΚΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ
ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΦΙΛΗΣ
ΣΠΥΡΟΣ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου