Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2014

Ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Λασιθίου Μανόλης Πεπόνης ορίστηκε από το ΓΣ της ΓΣΕΕ ως εκπρόσωπος της συνομοσπονδίας στο Δ.Σ. του ΟΜΕΔ


Ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Λασιθίου Μανόλης Πεπόνης ορίστηκε από το ΔΣ της ΓΣΕΕ ως εκπρόσωπος της συνομοσπονδίας στο Δ.Σ. του ΟΜΕΔ.

O Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας (Ο.ΜΕ.Δ.) είναι αυτόνομο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, ιδρύθηκε το 1990 με το ν.1876/1990 με έδρα την Αθήνα, και άρχισε να λειτουργεί το 1992.
Σκοπός του είναι η υποστήριξη των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων ανάμεσα στις οργανώσεις των εργαζομένων και των εργοδοτών ή μεμονωμένους εργοδότες με την παροχή υπηρεσιών μεσολάβησης και διαιτησίας.
Ιδιαίτερη έμφαση και προτεραιότητα δίνεται στη Μεσολάβηση, ενώ στη Διαιτησία επιφυλάσσεται εντελώς επικουρικός ρόλος.
Οι υπηρεσίες παρέχονται από ειδικό Σώμα Μεσολαβητών και ειδικό Σώμα Διαιτητών, δωρεάν και μόνο μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων.
Ο Ο.ΜΕ.Δ. διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων (ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ), τον Πρόεδρο, που εκλέγεται ομόφωνα από αυτούς και εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ως παρατηρητή χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Είναι πολύ σημαντικό ότι για μια τέτοια πανελλαδικής εμβέλειας θέση ορίστηκε από την κορυφαία συνδικαλιστική οργάνωση της χώρας εκπρόσωπος ένας Λασιθιώτης, ο Μανόλης Πεπόνης, ενώ παράλληλα ο ορισμός αποτελεί ένδειξη εκτίμηση των ικανοτήτων, της εντιμότητας και της προσφοράς του Μανόλη στο συνδικαλιστικό κίνημα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου