Σάββατο, 3 Ιανουαρίου 2015

Video: ο Σαμαράς φοβερίζει έμμεσα τους αγρότες ότι αν δεν βγει αυτός θα χάσουν τις επιδοτήσεις


 
Ο Πρωθυπουργός Α.  Σαμαράς πήγε σήμερα στην Καρδίτσα και φοβέρισε  τους αγρότες ότι αν δεν βγει αυτός θα χάσουν τις επιδοτήσεις.
 
Δεν είπε όμως κουβέντα για τον τρόπο φορολόγησης των αγροτών που τον άλλαξε ο ίδιος και από φέτος θα φορολογούνται από το πρώτο ευρώ.
 
 Το τρέχον οικονομικό έτος για τους αγρότες θα είναι πολύ διαφορετικό από το προηγούμενο. Η φορολογική λαίλαπα που εφαρμόζει η συγκυβέρνηση δεν θα μπορούσε να αφήσει ανέγγιχτη και αυτήν την οικονομική ομάδα.
Έτσι, στη φορολογική δήλωση για τη χρήση του τρέχοντος έτους, οι αγρότες θα φορολογηθούν με βάση τα έσοδα μείον τα έξοδα που θα εμφανίσουν. Αυτό ισχύει για όσους τηρούν βιβλία εσόδων - εξόδων, αλλά και για όσους δεν είχαν αυτήν την υποχρέωση.
Στα έσοδα υπολογίζονται όλες οι πωλήσεις που πραγματοποιούνται από τον παραγωγό είτε με τιμολόγια πώλησης που εκδίδει ο ίδιος, είτε με τιμολόγια αγοράς αγροτικών προϊόντων που εκδίδει ο αγοραστής - έμπορος που αγοράζει τα προϊόντα του. Επίσης, με τα μέχρι σήμερα δεδομένα, στα έσοδα περιλαμβάνονται και οι κάθε είδους επιδοτήσεις που έλαβε ο παραγωγός μέσα στο 2014.
Στα έξοδα περιλαμβάνονται τα τιμολόγια αγοράς γεωργικών εφοδίων (λιπάσματα, εφόδια κ.λπ.), τα καύσιμα, τα μηχανήματα και τα εργατικά. Τα μηχανήματα μπορούν να υπολογιστούν στις αποσβέσεις και να επιμεριστεί η δαπάνη στα επόμενα έτη.
Η διαφορά των εσόδων - εξόδων θεωρείται «καθαρό» εισόδημα και φορολογείται με 13% από το πρώτο ευρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου