Σάββατο, 9 Μαΐου 2015

Ενημερωτική εκδήλωση για οικονομικά κίνητρα και προγράμματα πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 6 Μαΐου στον Άγιο Νικόλαο


Για οικονομικά κίνητρα και προγράμματα που αναμένονται για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας ενημερώθηκαν όσοι παρακολούθησαν την ενημερωτική εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 6 Μαΐου στον Άγιο Νικόλαο. 

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα προγράμματα απασχόλησης για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, αφού η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ», που υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Ο ΤΡΟΧΟΣ». Τη διοργάνωση είχαν το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Λασιθίου και η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Ο ΤΡΟΧΟΣ» . 

Στη διάρκεια της εκδήλωσης το στέλεχος της Εταιρείας Αναπτυξιακών Μελετών (ΕΤ.Α.Μ. Α.Ε.) Μανώλης Κολετζάκης μίλησε για τα Οικονομικά κίνητρα και προβλεπόμενα στο νέο ΕΣΠΑ προγράμματα για τη στήριξη της Επιχειρηματικότητας. Στη συνέχεια η υπάλληλος του ΟΑΕΔ Αγίου Νικολάου Ζαχαρένια Λεμπιδάκη παρουσίασε τα προγράμματα απασχόλησης ανέργων, ενώ ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων Γιώργος Πελεκανάκης ανέπτυξε επιχειρηματικές ιδέες στον τουριστικό τομέα στην περιοχή Αγίου Νικολάου.

Η ΠΡΑΞΗ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ»
Τα 100 άτομα που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα, το οποίο υλοποιείται από την Α.Σ. «Ο ΤΡΟΧΟΣ» με συντονιστή εταίρο τον Οργανισμό Ανάπτυξης Σητείας,  προέρχονται από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Το πρόγραμμα παρέχει ευκαιρίες στους ωφελούμενους να αποκτήσουν πρόσβαση στην απασχόληση μέσω της επιμόρφωσης, της ενημέρωσης, της συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης. Παράλληλα προβλέπεται και η ενεργοποίηση των τοπικών εργοδοτών για πρόσληψη ανέργων. Μεγάλη βαρύτητα δίνεται και στην ανάπτυξη επιχειρηματικών δράσεων από συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, με στήριξη ίδρυσης Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων. 
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ειδικότερα, είναι εγκεκριμένο στο πλαίσιο της Δράσης 3 «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου