Τετάρτη, 20 Μαΐου 2015

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Λασιθίου ενημερώνει τους δανειολήπτες οι οποίοι έχουν λάβει στεγαστικό δάνειο μέσω του τέως ΟΕΚ ότι έχουν τη δυνατότητα να κάνουν αίτηση ώστε να ενταχθούν σε ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών


Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Λασιθίου ενημερώνει  τους δανειολήπτες οι οποίοι έχουν λάβει στεγαστικό δάνειο μέσω του τέως  ΟΕΚ ότι  έχουν τη δυνατότητα να κάνουν αίτηση ώστε να ενταχθούν σε ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους προς τις τράπεζες οι οποίες τους έχουν δώσει στεγαστικό δάνειο με επιδότησηεπιτοκίου σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση. 

   Παράταση της προθεσμίας έωςτο τέλος του 2015 δίνεται με κοινή υπουργική απόφαση των υπουργείωνΟικονομίας και Εργασίας στην υποβολή αιτήσεων στους δανειολήπτες του ΟΕΚ που έχουν πάρει δάνεια με επιδότηση επιτοκίου από την πρώην Εργατική Εστία ενόψει της επιμήκυνσης των δανείων που έλαβαν από τις τράπεζες.

  Συγκεκριμένα σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση παρατείνεται έως τις 31.12.2015 προθεσμία υποβολής αιτήσεων από δικαιούχους επιδότησης επιτοκίου από τον πρώην ΟΕΚ, ενόψει της επιμήκυνσης των δανείων που οι ανωτέρω έλαβαν από πιστωτικά ιδρύματα

   Τα δάνεια που έλαβαν δικαιούχοι από πιστωτικά ιδρύματα με επιδότηση επιτοκίου αποκλειστικά από τον πρώην ΟΕΚ, επιμηκύνονται υπό τον όρο ότι οι δικαιούχοι δεν έχουν υπερβεί κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης τη συμβατική προθεσμία διακοπής, δηλαδή για ληξιπρόθεσμη οφειλή μεγαλύτερη του ισόποσου των έξι (6) μηνιαίων τοκοχρεολυτικών δόσεων.

  Ο ΟΑΕΔ (ως καθολικός διάδοχος του πρώην ΟΕΚ), χωρίς να παρεμβάλλεται  στη διαπραγμάτευση των οφειλετών με την αντισυμβαλλόμενη Τράπεζα αναφορικά με το χρόνο αποπληρωμής του δανείου, θα εξακολουθήσει να καταβάλει την επιδότηση του επιτοκίου, υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικά καταβληθησόμενο ποσό επιδότησης δεν θα υπερβεί το ποσό που θα εκτιμηθεί, με βάση το ισχύον, κατά την ημερομηνία κατάρτισης της νέας σύμβασης υλοποίησης της ρύθμισης, επιτόκιο του δανείου.

  Διευκρινίζεται πως η εν λόγω ρύθμιση αφορά όσους έχουν λάβει στεγαστικό δάνειο από εμπορικές τράπεζες (Τράπεζα Πειραιώς, Εθνική Τράπεζα και Eurobank) με ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ  του επιτοκίου από τον ΟΕΚ και όχι εκείνους που έχουν λάβει ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ  στεγαστικό δάνειο από τον εν λόγω οργανισμό και οι οποίοι αποτελούν μία εντελώς διαφορετική κατηγορία δανειοληπτών.

   Το ΔΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου