Τρίτη, 9 Ιουνίου 2015

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ‘’ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΔΗΜΟΥ’’ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ( ΠΠΧΣΑΑ)

Το υπάρχον χωροταξικό Κρήτης θεσμοθετήθηκε το 2003 και η αναθεώρησή του ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2012 με την ανάθεση της μελέτης του τότε υπουργείου περιβάλλοντος (ΥΠΕΚΑ) σε συμπράττοντα γραφεία μελετών με έδρα την Αθήνα και εκπρόσωπό τους την κυρία Κλουτσινιώτη Αρχιτέκτων – Πολεοδόμο.

Η αναθεώρηση των χωροταξικών προβλέπεται κάθε 5 χρόνια αλλά στη περίπτωσή μας ξεκίνησε μετά από 9 ολόκληρα χρόνια.

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχει θέσει το υπουργείο η αναθεώρηση γίνεται σε δυο φάσεις Α και Β.
 
Η Α φάση, που περιλαμβάνει την αξιολόγηση του υπάρχοντος χωροταξικού, ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβρη του 2013. Στη διάρκεια της φάσης αυτής η τότε δημοτική αρχή συγκρότησε επιτροπή και υπέβαλλε υπόμνημα στη συνάντηση που έγινε για αυτό το σκοπό στο Ηράκλειο τον Φεβρουάριο του 2013. Με το υπόμνημα αυτό ο Δήμος ανέλυε ένα προς ένα τα σημεία του υπάρχοντος χωροταξικού που κατά τη γνώμη του έπρεπε να αναθεωρηθούν ως υπαίτια για την μη επίτευξη των στόχων του.
Η Β φάση που περιλαμβάνει πλέον τις προτάσεις για την αναθεώρηση, βασιζόμενες στην αξιολόγηση της Α φάσης, ξεκίνησε μετά την ολοκλήρωση της Α φάσης και παραδόθηκε τον Νοέμβριο του 2014. Ο δήμος στη φάση αυτή συμμετείχε σε ανεπίσημη συνάντηση πού έγινε στα Χανιά τον Ιανουάριο του 2014 με οργανώτρια αρχή τη περιφέρεια Κρήτης. Στη συνάντηση αυτή η μελετήτρια κυρία Κλουτσινιώτη παρόντος και του δντη του ΥΠΕΚΑ κυρίου Ράμμου μας ανέλυσε την φιλοσοφία των υπό διαμόρφωση προτάσεων περί ισόρροπης ανάπτυξης, ιεράρχησης στόχων, προστασία του περιβάλλοντος, κτλ.
 
Η φάση αυτή (στάδιο Β1) αναρτήθηκε για διαβούλευση στις αρχές του Μάη 2015 με καταληκτική ημερομηνία 31-5-2015 που παρατάθηκε πρόσφατα μέχρι 16-6-2015.

Καλούμαστε λοιπόν σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα να μελετήσουμε ένα ογκοδέστατο κείμενο και να τοποθετηθούμε στο εάν συμφωνούμε, διαφορετικά εάν διαφωνούμε, γιατί.

Η γενική εκτίμηση – διαπίστωση από τη Α φάση είναι ότι το υπάρχον χωροταξικό δεν απέδωσε τα αναμενόμενα και ειδικά για τον νομό Λασηθίου όπου είχαμε και μείωση του πληθυσμού σε αντίθεση με τους άλλους νομούς της Κρήτης που είχαμε αύξηση.
 
Αντί λοιπόν στη Β΄ φάση να ληφθούν όλα εκείνα τα μέτρα που απαιτούνται για να αρθούν οι αστοχίες του υπάρχοντος χωροταξικού όπως αναλυτικά καταγράφονται στο υπόμνημα του δήμου αλλά και των άλλων δήμων και φορέων ( ΤΕΕ-ΤΑΚ, κτλ ) (όπως έλλειψη πανεπιστημιακών σχολών , μη ολοκλήρωση οδικού δικτύου (ΒΟΑΚ) κτλ), οι προτάσεις της Β1 φάσης εντείνουν την ανισότητα υποβαθμίζοντας ακόμη περισσότερο τον νομό Λασιθίου με χαρακτηριστικά παραδείγματα:
 
• την υποβάθμιση της πρωτεύουσας του νομού Λασηθίου αφού ενώ στο ισχύον χωροταξικό (2003) κατατάσσεται στην ίδια κατηγορία με το Ρέθυμνο (οικιστικά κέντρα 2ου επιπέδου) με την προτεινόμενη αναθεώρηση το Ρέθυμνο αναβαθμίζεται σε εθνικό πόλο διαπεριφερειακής εμβέλειας ενώ ο Άγιος Νικόλαος υποβιβάζεται σε πρωτεύοντα πόλο περιφερειακής εμβέλειας 5ου επιπέδου.
• Το ίδιο συμβαίνει και με τις υπόλοιπες πόλεις και οικισμούς του νομού όπου επί συνόλου 100 περίπου που κατηγοριοποιούνται σε όλη τη Κρήτη μόνο 10 αφορούν τον νομό Λασηθίου Έτσι κατηγοριοποιούνται οικισμοί όπως : Μοχός, Τεφέλι, Κοξαρέ και πολλοί άλλοι καθ΄όλα σεβαστοί, οικισμοί όμως όπως Κριτσά, Ελούντα, Βραχάσι, Καλό Χωριό κ.τ.λ. ΄΄ανήκουν στους λοιπούς οικισμούς της περιφέρειας οι οποίοι σταδιακά αποψιλώνονται από πληθυσμό και για τους οποίους από τα ΓΠΣ και ΣΧΟΑΠ θα πρέπει να αναζητηθούν οι δράσεις και τα μέτρα για την αντιμετώπιση των φαινομένων ερήμωσης΄΄. [αντιγραφή από το κείμενο της πρότασης]
• Χαρακτηριστικό επίσης της υποβάθμισης της πρωτεύουσας του νομού Λασιθίου είναι η κατάταξη του περιφερειακού οδικού δικτύου όπου δεν κατατάσσει κανένα δρόμο του στο πρωτεύων περιφερειακό δίκτυο ενώ στο δευτερεύον κατατάσσει το Τζερμιάδω – Νεάπολη και όχι το Νεάπολη – Τζερμιάδω καθώς και το Άγιο Νικόλαο – Ελούντα – Νικηθιανό !!!. Το υπόλοιπο δίκτυο κατά τη πρόταση είναι άνευ σημασίας που σημαίνει ότι : όταν ζητείται χρηματοδότηση για βελτίωση, συντήρηση ή και νέα διάνοιξη θα προηγούνται σταθερά οι δρόμοι που έχουν κατηγοριοποιηθεί.
• Γενικά από όλο το πολυσέλιδο κείμενο της πρότασης αναθεώρησης προκύπτει η υποβάθμιση ή αγνόηση του νομού Λασηθίου σε όλους τους τομείς όπως τουριστική ανάπτυξη, αρχαιολογικοί χώροι, χώροι ειδικού ενδιαφέροντος, ΑΠΕ, λιμάνια, αεροδρόμιο Σητείας, πανεπιστημιακές σχολές, έργα μεγάλης κλίμακας που υπάρχουν ήδη ή έχει δρομολογηθεί η κατασκευή τους, λειτουργούσες υπηρεσίες, κ.τ.λ.
 
Εδώ πρέπει να τονίσομε τη συμβολή και να ευχαριστήσομε τα πρόσωπα που στελέχωσαν και εργάστηκαν ή εργάζονται στις ομάδες εργασίας του Δήμου της αντιπεριφέρειας και του ΤΕΕ – ΤΑΚ τα οποία, διαθέτοντας χρόνο και την επιστημονική τους γνώση, μελέτησαν στα στενά χρονικά περιθώρια που είχαν, σημείο προς σημείο την πρόταση αναθεώρησης, εντόπισαν τα αρνητικά της σημεία και κάνουν συγκεκριμένες προτάσεις για την άρση των αστοχιών-αδικιών του υπάρχοντος χωροταξικού σε επίπεδο δήμου και νομού. Οι προτάσεις αυτές είναι τεκμηριωμένες αφού βασίζονται στα υπάρχοντα εγκεκριμένα ΣΧΟΑΠ και ΓΠΣ του δήμου καθώς και σε ειδικές μελέτες όπως είναι του πανεπιστημίου Θεσσαλίας και πρέπει να ληφθούν υπόψη στο τελικό κείμενο του προς αναθεώρηση χωροταξικού.
Ως Σύγχρονος Δήμος, συμφωνούμε σε όλες και εκτός από την υποβολή τους στο περιφερειακό συμβούλιο όπως προβλέπει η διαδικασία αναθεώρησης για έκφραση γνώμης από αυτό, προτείνουμε: η κάθετη διαφωνία μας για την αδικία που υφίσταται ο νομός Λασηθίου να εκφραστεί στο ανώτερο δυνατό πολιτικό επίπεδο αφού η τελική απόφαση θα παρθεί σ’ αυτό.

ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 08-06-2015

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου