Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου 2016

Ο Σύγχρονος Δήμος για το νέο τιμολόγιο ύδρευσης


Νέο Τιμολόγιο  Ύδρευσης και Αποχέτευσης.

Η πλειοψηφία του Δ.Σ. ενέκρινε νέο τιμολόγιο για την ύδρευση και την αποχέτευση με το οποίο διαφωνήσαμε για τους παρακάτω λόγους:

Προτείνονται υπερβολικές ΑΥΞΗΣΕΙΣ σε ορισμένα διαμερίσματα. Δίνουμε μερικά παραδείγματα από την πρόταση και τις  ποσοστιαίες  αυξήσεις, αναλόγως των κυβικών:

ΠΕΡΙΟΧΗ

30μ3

60μ3

100μ3

ΒΡΑΧΑΣΙ-ΙΛΑΤΟΣ

16,71%

21,32%

37,3%

ΒΡΥΣΕΣ

57,47%

65,84%

102,9%

ΝΙΚΗΘΙΑΝΟ

39,26%

38,71%

27,95%

ΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟ

42,01%

63,83%

89,75%

ΛΑΤΣΙΔΑ

31,61%

47,77%

39,97%

ΒΟΥΛΙΣΜΕΝΗ

31,61%

47,77%

39,97%

ΝΕΑΠΟΛΗ

22,69%

12,29%

8,15%


Σε άλλες περιοχές υπάρχουν μειώσεις ή αυξομειώσεις. Ο στόχος όπως ειπώθηκε είναι να υπάρχει ενιαίο τιμολόγιο σε όλο το Δήμο .


Θεωρούμε ότι την περίοδο που διανύουμε αυτές οι αυξήσεις είναι εξαιρετικά μεγάλες .

Στους περισσότερους Δήμους υπάρχει διαφοροποιημένο τιμολόγιο που έχει σχέση με το κόστος και την προγενέστερη κατάσταση του Καλλικράτη.

Τηρήσαμε ως Διοίκηση ανάλογη τακτική,  δεδομένου ότι υπήρχε μεγάλη διαφοροποίηση του τιμολογίου ανά περιοχή και δεν θέλαμε να αναστατώσουμε τον προϋπολογισμό των κατοίκων. Επιλέξαμε την σταδιακή σύγκλιση,  λαμβάνοντας υπόψη και την δύσκολη οικονομική συγκυρία. Αυτό έγινε στον πρώην Δήμο Αγίου Νικολάου  στις περισσότερες περιπτώσεις.

Προτείναμε και ψηφίσαμε: Να σεβαστούμε τις διαφορές, την πρότερη κατάσταση και το επίπεδο ζωής των κατοίκων κυρίως των μικρών οικισμών. Να εφαρμοσθεί τιμολόγιο ανά ζώνες και να γίνει σταδιακή σύγκλιση. Κριτήρια μπορούν είναι ο πληθυσμός  των κοινοτήτων ή η  οικονομική και κοινωνική κατάσταση.( Ημιαστικά, τουριστικά, αγροτικά, απομακρυσμένα μέρη κλπ).

Πιστεύουμε πως πρέπει να καταβληθεί μεγαλύτερη προσπάθεια χωρίς ακραίες αλλαγές ώστε να υπάρξουν συγκλίσεις με ηπιότερες  προσαρμογές τόσο των μειώσεων όσο και των αυξήσεων.

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 25/2/2016

ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου